EGY là gì? Ý nghĩa của từ egy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

EGY là gì? Ý nghĩa của từ egy

EGY là gì ?

EGY là “Egypt” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EGY

EGY có nghĩa “Egypt”, dịch sang tiếng Việt là “Ai Cập”. Mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166-1 alpha-3 của Ai Cập.

EGY là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng EGY là “Egypt”.

Một số kiểu EGY viết tắt khác:
+ Cairo International Airport: Sân bay Quốc tế Cairo. Mã IATA được sử dụng để đại diện cho sân bay này.

Post Top Ad