EICS là gì? Ý nghĩa của từ eics - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

EICS là gì? Ý nghĩa của từ eics

EICS là gì ?

EICS là “Embedded Internet Control System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EICS

EICS có nghĩa “Embedded Internet Control System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống điều khiển Internet nhúng”. Một hệ thống điều khiển tích hợp với khả năng kết nối Internet.
Nó thường được sử dụng trong lĩnh vực Internet of Things (IoT).
Cho phép thu thập dữ liệu, truyền tải thông tin, và điều khiển các thiết bị nhúng từ xa thông qua Internet.
Điều này giúp tạo ra các ứng dụng IoT linh hoạt và có thể quản lý từ xa.

EICS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EICS là “Embedded Internet Control System”.

Một số kiểu EICS viết tắt khác:
+ East India Company's Service: Dịch vụ của Công ty Đông Ấn.
+ Enhanced Image Colorization System: Hệ thống tô màu ảnh nâng cao.

Post Top Ad