EGCG là gì? Ý nghĩa của từ egcg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

EGCG là gì? Ý nghĩa của từ egcg

EGCG là gì ?

EGCG là “EpiGalloCatechin-3-Gallate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EGCG

EGCG có nghĩa “EpiGalloCatechin-3-Gallate”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp chất Epigallocatechin gallate”. Một polyphenol có trong trà xanh.
Nó được biết đến với khả năng chống oxy hóa và có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

EGCG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng EGCG là “EpiGalloCatechin-3-Gallate”.

Post Top Ad