EHR là gì? Ý nghĩa của từ ehr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

EHR là gì? Ý nghĩa của từ ehr

EHR là gì ?

EHR là “Equipment History Record” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EHR

EHR có nghĩa “Equipment History Record”, dịch sang tiếng Việt là “Bản ghi lịch sử thiết bị”. Bản ghi lịch sử về một thiết bị, bao gồm thông tin về mua sắm, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, và vận hành.
Nó giúp tổ chức theo dõi và quản lý hiệu suất cũng như tuổi thọ của thiết bị.

EHR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EHR là “Equipment History Record”.

Một số kiểu EHR viết tắt khác:
+ Electronic Health Record: Hồ sơ sức khỏe điện tử. Một hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe của bệnh nhân dưới dạng điện tử.

Post Top Ad