GYY là gì? Ý nghĩa của từ gyy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

GYY là gì? Ý nghĩa của từ gyy

GYY là gì ?

GYY là “Gary/Chicago International Airport” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GYY

GYY có nghĩa “Gary/Chicago International Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay quốc tế Gary / Chicago”. Tên một sân bay ở thành phố Gary, tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ, phục vụ khu vực đô thị Chicago.

GYY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GYY là “Gary/Chicago International Airport”.

Post Top Ad