EPR là gì? Ý nghĩa của từ epr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

EPR là gì? Ý nghĩa của từ epr

EPR là gì ?

EPR là “European Pressurised [Nuclear] Reactor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPR

EPR có nghĩa “European Pressurised [Nuclear] Reactor”, dịch sang tiếng Việt là “Lò phản ứng [hạt nhân] điều áp của Châu Âu”. Tên một mô hình hạt nhân ở châu Âu, được phát triển để đảm bảo an toàn và hiệu quả năng lượng cao.
Nó bao gồm hệ thống làm mát tự nhiên. Mặc dù đã được triển khai ở một số quốc gia, nhưng dự án thường gặp phải những thách thức và trì hoãn.

EPR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPR là “European Pressurised [Nuclear] Reactor”.

Một số kiểu EPR viết tắt khác:
+ Evaporator Pressure Regulator: Bộ điều chỉnh áp suất thiết bị bay hơi.
+ Enhanced Perceptual Radiography: Chụp X quang nhận thức nâng cao.
+ End-Plated Resistor: Điện trở mạ cuối.
+ External Peer Review: Đánh giá ngang hàng bên ngoài.

Post Top Ad