COIN là gì? Ý nghĩa của từ coin - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

COIN là gì? Ý nghĩa của từ coin

COIN là gì ?

COIN là “Counter-Insurgency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COIN

COIN có nghĩa “Counter-Insurgency”, dịch sang tiếng Việt là “Phản quân nổi dậy”. Chiến lược và biện pháp nhằm đối phó với phong trào nổi dậy hoặc kháng chiến trong một khu vực.
Thuật ngữ này được sử dụng trong cả quân sự và dân sự.

COIN là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng COIN là “Counter-Insurgency”.

Một số kiểu COIN viết tắt khác:
+ Coincidence: Sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Post Top Ad