COMECON là gì? Ý nghĩa của từ comecon - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

COMECON là gì? Ý nghĩa của từ comecon

COMECON là gì ?

COMECON là “Council for Mutual Economic Assistance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COMECON

COMECON có nghĩa “Council for Mutual Economic Assistance”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng tương trợ kinh tế”. Tổ chức kinh tế chủ chốt của Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Nó được thành lập để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên, tập trung chủ yếu vào trao đổi thương mại và phát triển công nghiệp.
Sau sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, COMECON cũng tan rã.

COMECON là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COMECON là “Council for Mutual Economic Assistance”.

Post Top Ad