DLSC là gì? Ý nghĩa của từ dlsc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

DLSC là gì? Ý nghĩa của từ dlsc

DLSC là gì ?

DLSC là “U.S. Defense Logistics Services Center” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DLSC

DLSC có nghĩa “U.S. Defense Logistics Services Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Quốc phòng Hoa Kỳ”. Cơ quan của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn cung cấp, dịch vụ hậu cần cho quân đội và các cơ quan khác.

DLSC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DLSC là “U.S. Defense Logistics Services Center”.

Một số kiểu DLSC viết tắt khác:
+ U.S. Defense Logistics Support Command: Bộ Tư lệnh Hỗ trợ Hậu cần Quốc phòng Hoa Kỳ.
+ Diploma in Library Science: Văn bằng Khoa học Thư viện.
+ Department of Library Special Collections: Bộ sưu tập đặc biệt của Thư viện.
+ Direct Loan Servicing Center: Trung tâm Dịch vụ Cho vay Trực tiếp.
+ Directorate of Land Strategic Concepts: Tổng cục các khái niệm chiến lược đất đai.
+ Dominican Lay Scholars Community: Cộng đồng Học giả Giáo dân Đaminh.

Post Top Ad