DMC là gì? Ý nghĩa của từ dmc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

DMC là gì? Ý nghĩa của từ dmc

DMC là gì ?

DMC là “Distributed Management Console” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DMC

DMC có nghĩa “Distributed Management Console”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng điều khiển quản lý phân tán”. Một công cụ hoặc giao diện quản lý được sử dụng để giám sát và điều khiển các thành phần phân tán trong môi trường máy tính.
Nó cung cấp khả năng giám sát tài nguyên, quản lý hiệu suất, bảo mật, và tự động hóa các nhiệm vụ quản lý.

DMC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DMC là “Distributed Management Console”.

Một số kiểu DMC viết tắt khác:
+ Defense Management Council: Hội đồng quản lý quốc phòng.
+ Devil May Cry: Ác quỷ có thể khóc.
+ Data Monitoring Committee: Ủy ban giám sát dữ liệu.

Post Top Ad