COMMZ là gì? Ý nghĩa của từ commz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

COMMZ là gì? Ý nghĩa của từ commz

COMMZ là gì ?

COMMZ là “Communications Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COMMZ

COMMZ có nghĩa “Communications Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu liên lạc”. Khu vực hoặc địa điểm được thiết kế để thực hiện việc liên lạc, trao đổi thông tin hoặc tương tác giữa các bên.

COMMZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COMMZ là “Communications Zone”.

Post Top Ad