DMA là gì? Ý nghĩa của từ dma - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

DMA là gì? Ý nghĩa của từ dma

DMA là gì ?

DMA là “Direct Memory Access” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DMA

DMA có nghĩa “Direct Memory Access”, dịch sang tiếng Việt là “Truy cập Bộ nhớ Trực tiếp”. Công nghệ trong máy tính, giúp các thiết bị ngoại vi truy cập trực tiếp bộ nhớ mà không cần sự can thiệp của CPU.
DMA cũng sẽ làm giảm gánh nặng cho CPU trong quá trình truyền dữ liệu, đồng thời tăng hiệu suất hệ thống.

DMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DMA là “Direct Memory Access”.

Một số kiểu DMA viết tắt khác:
+ Designated Market Area: Khu vực thị trường được chỉ định.
+ U.S. Defense Mapping Agency: Cơ quan Bản đồ Quốc phòng Hoa Kỳ.
+ Dominica.
+ Direct Market Access: Tiếp cận thị trường trực tiếp.
+ Defense Media Activity: Hoạt động truyền thông quốc phòng.
+ Document Management Alliance: Liên minh quản lý tài liệu.

Post Top Ad