EFV là gì? Ý nghĩa của từ efv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

EFV là gì? Ý nghĩa của từ efv

EFV là gì ?

EFV là “Expeditionary Fighting Vehicle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EFV

EFV có nghĩa “Expeditionary Fighting Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe chiến đấu viễn chinh”. Tên một phương tiện chiến đấu được phát triển cho Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ.
Nó được thiết kế để thực hiện cho việc đổ bộ từ biển vào đất liền mà không cần sự hỗ trợ từ tàu đổ bộ lớn.
Tuy nhiên, dự án đã bị hủy bỏ vào năm 2011.

EFV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EFV là “Expeditionary Fighting Vehicle”.

Một số kiểu EFV viết tắt khác:
+ Effective Full Velocity: Vận tốc tối đa hiệu quả.

Post Top Ad