EM là gì? Ý nghĩa của từ em - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

EM là gì? Ý nghĩa của từ em

EM là gì ?

EM là “Effective Microorganisms” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EM

EM có nghĩa “Effective Microorganisms”, dịch sang tiếng Việt là “Vi sinh vật hữu hiệu”. Phương pháp trong nông nghiệp sinh học, sử dụng hỗn hợp vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, và vi rêu.
Nó nhằm phục vụ cho việc cải thiện chất lượng đất và thúc đẩy sự phát triển của cây trồng.

EM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EM là “Effective Microorganisms”.

Một số kiểu EM viết tắt khác:
+ ElectroMagnetism/ElectroMagnetic: Điện từ / Điện từ.
+ Exametre.
+ Email: Thư điện tử.
+ Emergency: Khẩn cấp.

Post Top Ad