EJ là gì? Ý nghĩa của từ ej - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

EJ là gì? Ý nghĩa của từ ej

EJ là gì ?

EJ là “Environmental Justice” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EJ

EJ có nghĩa “Environmental Justice”, dịch sang tiếng Việt là “Công lý môi trường”. Nguyên lý và phong trào xã hội nhằm đảm bảo cho mọi người được đối xử công bằng và có quyền tham gia đầy đủ trong quyết định về môi trường.
Đặc biệt là nhóm dân tộc và khu vực có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của môi trường.

EJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EJ là “Environmental Justice”.

Một số kiểu EJ viết tắt khác:
+ Exajoule: Đơn vị đo lường năng lượng tương đương với 1 tỷ tỷ joule, thường được sử dụng khi đề cập đến năng lượng toàn cầu.
+ Earned Jumper: Kiếm được Jumper.

Post Top Ad