HCO3 là gì? Ý nghĩa của từ hco3 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

HCO3 là gì? Ý nghĩa của từ hco3

HCO3 là gì ?

HCO3 là “Bicarbonate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HCO3

HCO3 có nghĩa “Bicarbonate”, dịch sang tiếng Việt là “Bi-các-bô-nát”. Một ion trong hóa học và sinh học.
Nó thường xuất hiện trong nước, máu và các dung dịch sinh học.
Tham gia vào cân bằng pH, chất điện giải và các quá trình hóa học trong cơ thể sống.
Bicarbonate có vai trò quan trọng trong hệ thống acid-base của cơ thể và có thể được sử dụng trong y học để điều trị các tình trạng acidosis.

HCO3 là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng HCO3 là “Bicarbonate”.

Post Top Ad