IHT là gì? Ý nghĩa của từ iht - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

IHT là gì? Ý nghĩa của từ iht

IHT là gì ?

IHT là “Inheritance Tax” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IHT

IHT có nghĩa “Inheritance Tax”, dịch sang tiếng Việt là “Thuế thừa kế”. Loại thuế được áp dụng trên giá trị tài sản được chuyển giao khi người chết để kế thừa.

IHT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IHT là “Inheritance Tax”.

Một số kiểu IHT viết tắt khác:
+ International Herald Tribune.
+ Intermittent Hypoxic Training: Đào tạo liên tục giảm oxy. Phương pháp tập luyện sử dụng các kỳ đợi ô nhiễm nhẹ để cải thiện hiệu suất thể thao và sức khỏe.
+ Idiopathic Head Tremors: Chứng run đầu vô căn.
+ Iraqi High Tribunal: Tòa án Tối cao Iraq.
+ Institute for Health Transformation: Viện chuyển đổi sức khỏe.
+ Indigenous Historical Trauma: Chấn thương lịch sử bản địa.
+ Integrated Hydrostatic Transaxle: Hộp số thủy tĩnh tích hợp.
+ Institute of Health Technology: Viện Công nghệ Y tế.
+ Interspecies Hydrogen Transfer: Chuyển hydro giữa các loài.

Post Top Ad