ENTERPRISE là gì? Ý nghĩa của từ enterprise - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

ENTERPRISE là gì? Ý nghĩa của từ enterprise

ENTERPRISE là gì ?

ENTERPRISE là “For-profit business or company” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ENTERPRISE

ENTERPRISE có nghĩa “For-profit business or company”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nghiệp hoặc công ty vì lợi nhuận”. Tổ chức hoạt động với mục tiêu tạo lợi nhuận.
Nó thường có chủ sở hữu và hoạt động với mục đích tối đa hóa lợi nhuận và giá trị cho cổ đông.
Các loại hình này chủ yếu chấp nhận đầu tư vốn, bán sản phẩm hoặc dịch vụ để sinh lời.

ENTERPRISE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ENTERPRISE là “For-profit business or company”.

Post Top Ad