KPVT là gì? Ý nghĩa của từ kpvt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

KPVT là gì? Ý nghĩa của từ kpvt

KPVT là gì ?

KPVT là “Key Parameter Visualization Tools” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KPVT

KPVT có nghĩa “Key Parameter Visualization Tools”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ trực quan hóa tham số chính”. Ứng dụng hoặc phần mềm giúp hiển thị và giải thích các tham số quan trọng qua hình ảnh hoặc đồ họa.
Giúp người dùng hiểu rõ hơn về dữ liệu hoặc thông số quan trọng.

KPVT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KPVT là “Key Parameter Visualization Tools”.

Một số kiểu KPVT viết tắt khác:
+ Krupnokaliberniy Pulemet Vladimorova Tankoviy: Khẩu súng máy lớn của Liên Xô, được sử dụng trên các xe tăng trong Thế chiến II.

Post Top Ad