LK là gì? Ý nghĩa của từ lk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

LK là gì? Ý nghĩa của từ lk

LK là gì ?

LK là “Like” trong tiếng Anh, “Liên kết” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LK

**NGOẠI NGỮ

LK có nghĩa “Like”, dịch sang tiếng Việt là “Thích”.

**VIỆT NGỮ

LK có nghĩa “Liên kết” trong tiếng Việt.

LK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LK là “Liên kết”, “Like”.

Viết tắt LK với nghĩa khác:
+ Liên Khương.
+ Liên khúc.
+ Đi.
+ Lúc.
+ Link: Đường dẫn.
+ Lake: Hồ.
+ Sri Lanka: Nước Sri Lanka.

Post Top Ad