OLAP là gì? Ý nghĩa của từ olap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

OLAP là gì? Ý nghĩa của từ olap

OLAP là gì ?

OLAP là “Online analytical processing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OLAP

OLAP có nghĩa “Online analytical processing”, dịch sang tiếng Việt là “Xử lý phân tích trực tuyến”. Phương pháp xử lý dữ liệu trực tuyến giúp phân tích đa chiều và khám phá thông tin trong cơ sở dữ liệu.

OLAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OLAP là “Online analytical processing”.

Một số kiểu OLAP viết tắt khác:
+ Ontario Legal Aid Plan: Kế hoạch trợ giúp pháp lý Ontario. Chương trình hỗ trợ pháp lý ở tỉnh Ontario - Canada, cung cấp dịch vụ pháp lý cho những người có thu nhập thấp.

Post Top Ad