OWL là gì? Ý nghĩa của từ owl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

OWL là gì? Ý nghĩa của từ owl

OWL là gì ?

OWL là “Web Ontology Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OWL

OWL có nghĩa “Web Ontology Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ bản thể học Web”. Ngôn ngữ đặc tả và biểu diễn tri thức trên web, một phần của các công nghệ Semantics Web.

OWL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OWL là “Web Ontology Language”.

Một số kiểu OWL viết tắt khác:
+ Office Workstations Limited: Giới hạn máy trạm văn phòng.
+ Online Writing Lab: Phòng thí nghiệm viết trực tuyến. Nguồn tài nguyên trực tuyến cung cấp hướng dẫn và thông tin về viết lách.
+ Overwhelmingly Large Telescope: Kính thiên văn cực lớn.
+ Office Workstations Ltd: Công Ty TNHH Office Workstations.
+ Object Windows Library: Thư viện đối tượng Windows.
+ Overwatch League: Giải đấu Overwatch.
+ Openwall GNU/*/Linux: Tường mở GNU/*/Linux. Owl.
+ Olympic-Wallowa lineament: Dòng Olympic-Wallowa.
+ Opportunities Without Limits: Cơ hội không giới hạn.
+ Online Watch Link: Liên kết theo dõi trực tuyến.
+ Open Wire Line: Đường dây mở.
+ Oklahoma Weather Lab: Phòng thí nghiệm thời tiết Oklahoma.
+ Ostwestfalen-Lippe.
+ Our West Lancashire: Tây Lancashire của chúng tôi.
+ Onset/Wareham Link: Liên kết khởi phát/Wareham.
+ Olympic–Wallowa Lineament: Tuyến Olympic-Wallowa.
+ Older Women's League: Liên đoàn phụ nữ lớn tuổi.
+ Odisha Women's League: Liên đoàn nữ Odisha.
+ Older Women's Liberation: Giải phóng phụ nữ lớn tuổi.
+ Our Whole Lives: Toàn bộ cuộc sống của chúng tôi.
+ Ontological Web Language: Ngôn ngữ web bản thể.
+ ObjectWindows Library: Đối tượngThư viện Windows.

Post Top Ad