RHQ là gì? Ý nghĩa của từ rhq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

RHQ là gì? Ý nghĩa của từ rhq

RHQ là gì ?

RHQ là “Regimental Headquarters” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RHQ

RHQ có nghĩa “Regimental Headquarters”, dịch sang tiếng Việt là “Sở chỉ huy trung đoàn”. Trung tâm quân đội điều hành hoạt động của một lữ đoàn quân, thường bao gồm các tiểu đội và bộ phận hỗ trợ.

RHQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RHQ là “Regimental Headquarters”.

Một số kiểu RHQ viết tắt khác:
+ Regional Headquarters: Trụ sở khu vực. Trung tâm quản lý và điều hành hoạt động của một tổ chức, doanh nghiệp hoặc tổ chức quốc tế tại một khu vực cụ thể.

Post Top Ad