TBG là gì? Ý nghĩa của từ tbg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

TBG là gì? Ý nghĩa của từ tbg

TBG là gì ?

TBG là “Thyroxine-Binding Globulin” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TBG

TBG có nghĩa “Thyroxine-Binding Globulin”, dịch sang tiếng Việt là “Globulin gắn với thyroxine”. Một protein trong máu chịu trách nhiệm vận chuyển hormone thyroxine (T4) của tuyến giáp.

TBG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TBG là “Thyroxine-Binding Globulin”.

Một số kiểu TBG viết tắt khác:
+ Team Beautiful Girl: Nhóm cô gái xinh đẹp.
+ Tomboy Girl: Cô gái tomboy. Thường được sử dụng để mô tả một cô gái có hành vi, sở thích, hoặc phong cách sống tích hợp nhiều đặc điểm nam tính.
+ Traditional Britain Group: Nhóm Anh truyền thống.
+ Toronto Botanical Garden: Vườn bách thảo Toronto.
+ Trypanosoma Brucei Gambiense.
+ Tactical Boost Glide: Lướt tăng cường chiến thuật.
+ the Brandr Group: Tập đoàn Brandr.
+ Tabernanthalog.
+ Twisted Bilayer Graphene: Graphene hai lớp xoắn.
+ The Buyer's Guide: Hướng dẫn người mua.
+ Tulsa Botanic Garden: Vườn bách thảo Tulsa.
+ International Trade & Business Processes Group: Nhóm Quy trình Kinh doanh & Thương mại Quốc tế.

Post Top Ad