SAB là gì? Ý nghĩa của từ sab - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

SAB là gì? Ý nghĩa của từ sab

SAB là gì ?

SAB là “Standard ACIS Binary” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SAB

SAB có nghĩa “Standard ACIS Binary”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn nhị phân ACIS”. Định dạng tệp tin được sử dụng trong ngành công nghiệp thiết kế 3D. Nó thường dùng để lưu trữ thông tin về các mô hình hình học 3D.

SAB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SAB là “Standard ACIS Binary”.

Một số kiểu SAB viết tắt khác:
+ Soprano Alto Baritone: Giọng nữ cao baritone cao.
+ Student Activities Board: Ban hoạt động sinh viên. Bộ phận trong các trường đại học chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện và hoạt động cho sinh viên.
+ Special Advisory Bulletin: Bản tin tư vấn đặc biệt.

Post Top Ad