TESO là gì? Ý nghĩa của từ teso - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

TESO là gì? Ý nghĩa của từ teso

TESO là gì ?

TESO là “Tamil Eelam Supporters Organization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TESO

TESO có nghĩa “Tamil Eelam Supporters Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức những người ủng hộ Tamil Eelam”. Tổ chức quốc tế hỗ trợ tự chủ và nhân quyền cho cộng đồng Tamil, tập trung chủ yếu vào tình hình Sri Lanka.
TESO hoạt động để nâng cao nhận thức và ủng hộ cho quyền của Tamil Eelam, đặc biệt trong ngữ cảnh xung đột lịch sử ở Sri Lanka.

TESO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TESO là “Tamil Eelam Supporters Organization”.

Một số kiểu TESO viết tắt khác:
+ The Elder Scrolls Online: The Elder Scrolls trực tuyến. Trò chơi trực tuyến đa người chơi, nhiệm vụ hàng đầu trong loạt trò chơi The Elder Scrolls.

Post Top Ad