LS là gì? Ý nghĩa của từ ls - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

LS là gì? Ý nghĩa của từ ls

LS là gì ?

LS là “Left Striker” trong tiếng Anh, “Làm Sao” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ LS

**NGOẠI NGỮ

LS có nghĩa “Left Striker”, dịch sang tiếng Việt là “Tiền đạo trái”. Từ này thường sử dụng trong môn bóng đá, chỉ vị trí tiền đạo cắm.

**VIỆT NGỮ

LS có nghĩa “Làm Sao” trong tiếng Việt. Ngoài ra, có thể hiểu nó theo nghĩa “Làm”, vì nhiều bạn trẻ hay viết tắt như vậy trong tin nhắn và trên facebook.

LS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LS là “Left Striker”, “Làm Sao”.

Một số kiểu LS viết tắt khác:
+ List: Danh sách.
+ Learning Services: Dịch vụ học tập.
+ Left Side: Bên trái.
+ Lighting System: Hệ thống chiếu sáng.
+ Lump Sum: Tổng hợp.
+ Low Speed: Tốc độ thấp.
+ Light Speed: Tốc độ ánh sáng.
+ Level Switch: Cấp dưới.
+ Low Shear: Cắt thấp.
+ Link Set: Bộ liên kết.
+ Long Shot: Cú sút xa.
+ Longitudinal Section: Mặt cắt dọc.
+ Location System: Hệ thống định vị.
+ LAN Server: Máy chủ LAN.
...

Post Top Ad