CLO là gì? Ý nghĩa của từ clo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

CLO là gì? Ý nghĩa của từ clo

CLO là gì ?

CLO là “Chief Learning Officer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CLO

CLO có nghĩa “Chief Learning Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc học vấn”. Vị trí này chịu trách nhiệm quản lý những việc liên quan đến học tập và đào tạo. Họ làm việc trong các công ty hoặc doanh nghiệp.

CLO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CLO là “Chief Learning Officer”.

Một số kiểu CLO viết tắt khác:
+ Chlorine: Tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn Hóa học (bắt nguồn từ tiếng Pháp).
+ Chief Legal Officer: Giám đốc pháp chế. Họ là những người làm việc trong bộ phận pháp lý cho công ty hoặc cơ quan nhà nước (chính phủ).
+ Alfonso Bonilla Aragón International Airport: Sân bay Quốc tế Palmaseca. Có mã định danh là CLO (một sân bay tại Colombia).
+ Central Legal Office: Văn phòng pháp lý trung ương. Tên một tổ chức của NHS Scotland.
+ Clothing insulation: Độ cách nhiệt quần áo. Và clo là tên đơn vị dùng để biểu thị chúng.
+ Collateralized Loan Obligation: Nghĩa vụ cho vay có thế chấp.
+ Federation of Civil Service Organizations: Liên đoàn các tổ chức dịch vụ dân sự.
+ Color Light Output: Đầu ra ánh sáng màu sắc. Được sử dụng trong máy chiếu.
...

Post Top Ad