ZH là gì? Ý nghĩa của từ zh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

ZH là gì? Ý nghĩa của từ zh

ZH là gì ?

ZH là “Chinese language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZH

ZH có nghĩa “Chinese language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Trung Quốc”. Hệ thống ngôn ngữ phong phú và đa dạng được sử dụng tại Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới.
Tiếng Trung bao gồm nhiều phương ngôn và ngôn ngữ, trong đó tiếng Mandarin (tiếng Phổ thông) là phương ngôn chính thức và phổ biến nhất.

ZH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZH là “Chinese language”.

Một số kiểu ZH viết tắt khác:
+ Zettahenry.
+ Zeptohenry. zH.
+ Zero Hour: Không giờ.

Post Top Ad