WMV là gì? Ý nghĩa của từ wmv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

WMV là gì? Ý nghĩa của từ wmv

WMV là gì ?

WMV là “Windows Media Video” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ WMV

WMV có nghĩa “Windows Media Video”, dịch sang tiếng Việt là “Video truyền thông Windows”. Đây là tên một định dạng video nén được phát triển bởi công ty Microsoft, trên hệ điều hành Windows. Và định dạng này được sử khá nhiều trên mạng internet

WMV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WMV là “Windows Media Video”.

Một số kiểu WMV viết tắt khác:
+ Workforce Measurement Value: Giá trị đo lường lực lượng lao động.
+ Water Modulating Valve: Van điều chế nước.
+ Woolly Monkey Virus: Virus khỉ.
+ White Matter Volume: Khối lượng vật chất trắng.
+ Web Media Ventures: Web Media mạo hiểm.
...

Post Top Ad