SAS là gì? Ý nghĩa của từ sas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

SAS là gì? Ý nghĩa của từ sas

SAS là gì ?

SAS là “Serial Attached SCSI” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SAS

SAS có nghĩa “Serial Attached SCSI”, dịch sang tiếng Việt là “SCSI được đính kèm nối tiếp”. Một giao thức, công nghệ được sử dụng ở máy tính để truyền dữ liệu đến và đi từ các thiết bị lưu trữ dữ liệu như là ổ cứng.

SAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SAS là “Serial Attached SCSI”.

Một số kiểu SAS viết tắt khác:
+ Statistical Analysis System: Hệ thống phân tích thống kê.
+ Special Air Service: Dịch vụ hàng không đặc biệt.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SAS:
+ SAG: Single Air Grille (Miệng gió một lớp nan).
+ FS: Full Service (Dịch vụ trọn gói).
+ CAC: Charge Air Cooler (Sạc máy làm mát không khí).
+ USA: Underground Service Alert (Cảnh báo dịch vụ ngầm).
...

Post Top Ad