SPEE là gì? Ý nghĩa của từ spee - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

SPEE là gì? Ý nghĩa của từ spee

SPEE là gì ?

SPEE là “Society for the Promotion of Engineering Education” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPEE

SPEE có nghĩa “Society for the Promotion of Engineering Education”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Khuyến khích Giáo dục Kỹ thuật”.

SPEE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPEE là “Society for the Promotion of Engineering Education”.

Một số kiểu SPEE viết tắt khác:
+ Society of Petroleum Evaluation Engineers: Hiệp hội Kỹ sư Đánh giá Dầu khí.

Post Top Ad