JHS là gì? Ý nghĩa của từ jhs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

JHS là gì? Ý nghĩa của từ jhs

JHS là gì ?

JHS là “Joint Hypermobility Syndrome” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JHS

JHS có nghĩa “Joint Hypermobility Syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng tăng vận động khớp”.

JHS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JHS là “Joint Hypermobility Syndrome”.

Một số kiểu JHS viết tắt khác:
+ Junior High School: Trường trung học cơ sở.
+ Jasper Junior Senior High School: Trường trung học cơ sở Jasper.
+ Juvenile hormones: Hormone vị thành niên.
+ Jacksonville High School: Trường trung học Jacksonville.
+ Jasper High School: Trường trung học Jasper.
+ Jacksonville Historical Society: Hội lịch sử Jacksonville.
+ Jhansi.
+ Jaluit High School: Trường trung học Jaluit.
+ Jain Heritage School: Trường Di sản Jain.
+ Jewish Historical Society: Hội lịch sử Do Thái.
+ Jefferson High School: Trường trung học Jefferson.
+ Journal of Horticultural Sciences: Tạp chí Khoa học Làm vườn.
+ Jamestown High School: Trường trung học Jamestown.
+ Jerome Harrison.
+ Jackson Heart Study.
+ Janiuay High School: Trường trung học Janiuay.
+ Jackson Health System: Hệ thống Y tế Jackson.
+ Johns Hopkins Singapore.

Post Top Ad