WAS là gì? Ý nghĩa của từ was - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

WAS là gì? Ý nghĩa của từ was

WAS là gì ?

WAS là “WebSphere Application Server” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WAS

WAS có nghĩa “WebSphere Application Server”, dịch sang tiếng Việt là “Máy chủ ứng dụng WebSphere”.

WAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WAS là “WebSphere Application Server”.

Post Top Ad