IAD là gì? Ý nghĩa của từ iad - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

IAD là gì? Ý nghĩa của từ iad

IAD là gì ?

IAD là “Illness Anxiety Disorder” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IAD

IAD có nghĩa “Illness Anxiety Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn lo âu bệnh tật”.

IAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IAD là “Illness Anxiety Disorder”.

Một số kiểu IAD viết tắt khác:
+ Institutional Analysis and Development: Phân tích và Phát triển Thể chế.
+ Internal Affairs Division: Ban Nội chính.
+ International Automotive Design: Thiết kế ô tô quốc tế.
+ International Asexuality Day: Ngày Vô tính Quốc tế.
+ Italian Academies Database: Cơ sở dữ liệu của Viện hàn lâm Ý.
+ Inter-aural Amplitude Differences: Sự khác biệt về biên độ giữa các âm thanh.
+ Immigration Appeal Division: Bộ phận Khiếu nại Nhập cư.
+ International Airport, DC: Sân bay quốc tế, DC.
+ International Air Distress: Sự cố hàng không quốc tế.
+ International Amusement Devices: Thiết bị giải trí quốc tế.
+ InfraCo Asia Development: Phát triển Hạ tầng Châu Á.
+ Internal Affairs Department: Ban Nội chính.
+ Ion-assisted deposition: Lắng đọng hỗ trợ ion.
+ International Affairs Department: Vụ Đối ngoại.
+ Information Assurance Directorate: Tổng cục đảm bảo thông tin.
+ Indoleacetate decarboxylase.
+ Incontinence-associated dermatitis: Viêm da liên quan đến không kiểm soát.
+ Instructor-Assisted Deployment: Triển khai có sự hỗ trợ của người hướng dẫn.
+ Insulating Aerial Device: Thiết bị cách nhiệt trên không.
+ Intelligent Assist Device: Thiết bị hỗ trợ thông minh.
+ Inflatable Aerodynamic Decelerator: Bộ giảm tốc khí động học bơm hơi.
+ Integrated Access Devices: Thiết bị truy cập tích hợp.
+ Ion Assisted Deposition: Ion hỗ trợ lắng đọng.
+ Immigration Appeals Division: Bộ phận Khiếu nại Nhập cư.
+ Intramolecular Aglycon Delivery: Vận chuyển Aglycon nội phân tử.
+ Inter-American Division: Bộ phận liên Mỹ.
+ Isotope Application Division: Bộ phận ứng dụng đồng vị.
+ Information Access Disruptions: Gián đoạn truy cập thông tin.
+ Intelligence Analyses Division: Bộ phận phân tích tình báo.
+ International Animation Day: Ngày hoạt hình quốc tế.
+ Internet Addiction Disorder: Rối loạn nghiện Internet.
+ India Architecture Dialogues: Đối thoại Kiến trúc Ấn Độ.
+ Integrated Air Defense: Phòng không tích hợp.
+ Infrastructure as Dew: Cơ sở hạ tầng như sương.
+ Interstate Agreement on Detainers: Hiệp định liên bang về giam giữ.
+ Icelandic Association of the Deaf: Hiệp hội người khiếm thính Iceland.
+ Islamic Academy of Delaware: Học viện Hồi giáo Delaware.

Post Top Ad