AVP là gì? Ý nghĩa của từ avp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2023

AVP là gì? Ý nghĩa của từ avp

AVP là gì ?

AVP là “Association of Volleyball Professionals” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AVP

AVP có nghĩa “Association of Volleyball Professionals”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bóng chuyền chuyên nghiệp”. Tổ chức thể thao chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ, tổ chức các giải đấu bóng chuyền biển nam và nữ.

AVP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AVP là “Association of Volleyball Professionals”.

Một số kiểu AVP viết tắt khác:
+ Asymmetric Volatility Phenomenon: Hiện tượng biến động không đối xứng. Dùng trong thị trường tài chính, thường thể hiện sự tăng mạnh đột ngột và giảm dần chậm rãi của giá trị tài sản.
+ Assistant Vice President: Trợ lý Phó chủ tịch. Vị trí quản lý tại các tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp
+ Alternative Vote Plus: Thêm phiếu bầu thay thế. Phương pháp bỏ phiếu kết hợp, kết hợp giữa hệ thống Bỏ phiếu thay thế và hệ thống đại diện tỷ lệ.
+ Attribute–Value Pair: Cặp thuộc tính-giá trị. Dùng trong lĩnh vực lập trình và cơ sở dữ liệu để biểu diễn thông tin.

Post Top Ad