CSMA là gì? Ý nghĩa của từ csma - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

CSMA là gì? Ý nghĩa của từ csma

CSMA là gì ?

CSMA là “Carrier-Sense Multiple Access” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CSMA

CSMA có nghĩa “Carrier-Sense Multiple Access”, dịch sang tiếng Việt là “Đa truy nhập cảm nhận sóng mang”. Phương pháp truy cập mạng trong đó các thiết bị kiểm tra tình trạng kênh trước khi truyền dữ liệu.

CSMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSMA là “Carrier-Sense Multiple Access”.

Một số kiểu CSMA viết tắt khác:
+ Civil Service Motoring Association: Hiệp hội lái xe dịch vụ dân sự. Tổ chức ở Vương quốc Anh cung cấp dịch vụ và chế độ phúc lợi cho cán bộ công chức.
+ Congregation of Saint Michael the Archangel: Dòng Thánh Michael tổng lãnh thiên thần.
+ Confederate Southern Memorial Association: Hiệp hội tưởng niệm miền Nam miền Nam.
+ Community School of Music and Arts: Trường Âm nhạc và Nghệ thuật Cộng đồng. Một tổ chức giáo dục nghệ thuật cộng đồng, thường cung cấp các khóa học âm nhạc và nghệ thuật.
+ Chemical Specialties Manufacturers Association: Hiệp hội các nhà sản xuất đặc sản hóa chất.
+ Carrier Sense Multiple Access: Mang ý nghĩa đa truy cập.
+ Centre for Sustainable Mountain Agriculture: Trung tâm Nông nghiệp miền núi bền vững.
+ Central and Southern Management Area: Khu quản lý miền Trung và miền Nam.
+ Center for Surface and Material Analysis: Trung tâm phân tích bề mặt và vật liệu.
+ Committee on the Status of Minorities in Astronomy: Ủy ban về địa vị của các nhóm thiểu số trong thiên văn học.

Post Top Ad