NTVDM là gì? Ý nghĩa của từ ntvdm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

NTVDM là gì? Ý nghĩa của từ ntvdm

NTVDM là gì ?

NTVDM là “NT Virtual DOS Machine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NTVDM

NTVDM có nghĩa “NT Virtual DOS Machine”, dịch sang tiếng Việt là “Máy DOS ảo NT”. Thành phần trong hệ điều hành Windows NT cho phép chạy ứng dụng DOS trên môi trường 32-bit.
Nó hỗ trợ thực thi mã DOS trên các phiên bản Windows NT và Windows 2000, giúp tương thích ứng dụng lỗi thời.
Tuy nhiên, NTVDM đã bị loại bỏ từ các phiên bản Windows 64-bit sau này.

NTVDM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NTVDM là “NT Virtual DOS Machine”.

Post Top Ad