BHĐC là gì? Ý nghĩa của từ bhđc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

BHĐC là gì? Ý nghĩa của từ bhđc

BHĐC là gì ?

BHĐC là “Bán hàng đa cấp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BHĐC

BHĐC có nghĩa “Bán hàng đa cấp”.

BHĐC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BHĐC là “Bán hàng đa cấp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BHĐC:
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
...

Post Top Ad