SMB là gì? Ý nghĩa của từ smb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

SMB là gì? Ý nghĩa của từ smb

SMB là gì ?

SMB là “Server Message Block” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SMB

SMB có nghĩa “Server Message Block”, dịch sang tiếng Việt là “Khối thông điệp máy chủ”.

SMB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMB là “Server Message Block”.

Một số kiểu SMB viết tắt khác:
+ Small and Midsize Business: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ Surface Mass Balance: Cân bằng khối lượng bề mặt.
+ Society for Mathematical Biology: Hiệp hội Toán học Sinh học.
+ System Management Bus: Bus quản lý hệ thống.
+ Simulated Moving Bed: Mô phỏng giường chuyển động.
+ Surface Marker Buoy: Phao đánh dấu bề mặt.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SMB:
+ LAFB: Left Anterior Fascicular Block (Khối thấu kính trước bên trái).
+ DAM: Digital Asset Management (Quản lý tài sản kỹ thuật số).
+ BCI: Business Cycle Indicators (Các chỉ số về chu kỳ kinh doanh).
+ SIS: Strategic Information System (Hệ thống thông tin chiến lược).
+ IDB: Interface Descriptor Block (Khối mô tả giao diện).
...

Post Top Ad