UWU là gì? Ý nghĩa của từ uwu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

UWU là gì? Ý nghĩa của từ uwu

UWU là gì ?

UWU là “Gương mặt dễ thương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UWU

UWU có nghĩa “Gương mặt dễ thương”.

UWU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UWU là “Gương mặt dễ thương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UWU:
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ DESO: Dễ sợ.
+ HMT: Hệ mặt trời.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ DTH: Dễ thương.
...

Post Top Ad