WACKY là gì? Ý nghĩa của từ wacky - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

WACKY là gì? Ý nghĩa của từ wacky

WACKY là gì ?

WACKY là “Eccentric Behavior” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WACKY

WACKY có nghĩa “Eccentric Behavior”, dịch sang tiếng Việt là “Hành vi lập dị”.

WACKY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WACKY là “Eccentric Behavior”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WACKY:
+ WHA: What (Cái gì).
+ WRU: Where are you? (Bạn ở đâu?).
+ CGO: Chief Growth Officer (Giám đốc tăng trưởng).
+ KPT: Keep, Problem, Try (Giữ, Vấn đề, Thử).
+ KURT: Kurtosis (Độ nhọn).
+ KGS: Kilograms (Kilôgam).
+ YEP: Yes (Vâng, dạ, ạ).
...

Post Top Ad