AJD là gì? Ý nghĩa của từ ajd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

AJD là gì? Ý nghĩa của từ ajd

AJD là gì ?

AJD là “Astronomical Julian day” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AJD

AJD có nghĩa “Astronomical Julian day”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày thiên văn Julian”.

AJD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AJD là “Astronomical Julian day”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AJD:
+ AAS: American Astronomical Society (Hiệp hội Thiên văn Hoa Kỳ).
+ WTNWD: Wait To Next Working Day (Chờ Đến Ngày Làm Việc Tiếp Theo).
+ YMMD: You Make My Day (Bạn làm nên ngày của tôi).
+ TJD: Truncated Julian Day (Ngày Julian bị cắt ngắn).
+ DNAW: Day Night All Weather (Ngày đêm Tất cả thời tiết).
...

Post Top Ad