JCT là gì? Ý nghĩa của từ jct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

JCT là gì? Ý nghĩa của từ jct

JCT là gì ?

JCT là “Job Characteristic Theory” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JCT

JCT có nghĩa “Job Characteristic Theory”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết đặc điểm công việc”.

JCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JCT là “Job Characteristic Theory”.

Một số kiểu JCT viết tắt khác:
+ Jerusalem College of Technology: Cao đẳng Công nghệ Jerusalem.
+ Joint Committee on Taxation: Ủy ban hỗn hợp về thuế.
+ Jivdaya Charitable Trust: Quỹ từ thiện Jivdaya.
+ Johnson City Transit: Chuyển tuyến thành phố Johnson.
+ Job Characteristics Theory: Lý thuyết đặc điểm công việc.
+ Joint Contracts Tribunal: Tòa án hợp đồng chung.
+ Josephine County Technology: Công nghệ hạt Josephine.
+ Junior Cup Team: Đội vô địch Junior.
+ Jaya Container Terminal: Cảng container Jaya.
+ John Christner Trucking: John Christner Vận tải đường bộ.
+ John's Conservatory Theater: Nhà hát nhạc viện John.
+ Justice for Children Trust: Niềm tin Công lý cho Trẻ em.

Post Top Ad