ARCH là gì? Ý nghĩa của từ arch - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

ARCH là gì? Ý nghĩa của từ arch

ARCH là gì ?

ARCH là “Autoregressive conditional heteroskedasticity” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ARCH

ARCH có nghĩa “Autoregressive conditional heteroskedasticity”, dịch sang tiếng Việt là “Phương sai thay đổi có điều kiện tự phục hồi”.

ARCH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ARCH là “Autoregressive conditional heteroskedasticity”.

Một số kiểu ARCH viết tắt khác:
+ Action on Rights for Children: Hành động về Quyền trẻ em.
+ Arts and Humanities Community Resource: Tài nguyên Cộng đồng Nghệ thuật và Nhân văn.

Post Top Ad