BAUS là gì? Ý nghĩa của từ baus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

BAUS là gì? Ý nghĩa của từ baus

BAUS là gì ?

BAUS là “Buddhist Association of the United States” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BAUS

BAUS có nghĩa “Buddhist Association of the United States”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Phật giáo Hoa Kỳ”.

BAUS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BAUS là “Buddhist Association of the United States”.

Một số kiểu BAUS viết tắt khác:
+ British Association of Urological Surgeons: Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật tiết niệu Anh.

Post Top Ad