MAP là gì? Ý nghĩa của từ map - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

MAP là gì? Ý nghĩa của từ map

MAP là gì ?

MAP là “Mean Arterial Pressure” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MAP

MAP có nghĩa “Mean Arterial Pressure”, dịch sang tiếng Việt là “Áp lực động mạch trung bình”.

MAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MAP là “Mean Arterial Pressure”.

Một số kiểu MAP viết tắt khác:
+ Maximum A Posteriori: Tối đa A Posteriori.
+ Membership Action Plan: Kế hoạch hành động thành viên.
+ Mobile Application Part: Phần ứng dụng di động.
+ Melbourne Assessment Prison: Nhà tù Đánh giá Melbourne.
+ Monoammonium phosphate: Monoamoni photphat.
+ Museum of Art and Photography: Bảo tàng Nghệ thuật và Nhiếp ảnh.
+ Mapping of Address and Port: Ánh xạ địa chỉ và cổng.
+ Multidimensional Assignment Problem: Vấn đề chuyển nhượng đa chiều.
+ Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis: Phân loài Mycobacterium avium paratuberculosis.
+ Mitogen-Activated Protein: Protein kích hoạt Mitogen.
+ Manufacturing Automation Protocol: Giao thức tự động hóa sản xuất.
+ Medical Aid for Palestinians: Viện trợ y tế cho người Palestine.
+ Mirador Airport: Sân bay Mirador.

Post Top Ad