LDP là gì? Ý nghĩa của từ ldp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

LDP là gì? Ý nghĩa của từ ldp

LDP là gì ?

LDP là “Linked Data Platform” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LDP

LDP có nghĩa “Linked Data Platform”, dịch sang tiếng Việt là “Nền tảng dữ liệu được liên kết”.

LDP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LDP là “Linked Data Platform”.

Một số kiểu LDP viết tắt khác:
+ Label Distribution Protocol: Giao thức phân phối nhãn.
+ Liberal Democratic Party: Đảng Dân chủ Tự do.
+ Linux Documentation Project: Dự án Tài liệu Linux.
+ Liberal Democrat Party: Đảng Dân chủ Tự do.
+ Local Differential Privacy: Quyền riêng tư khác biệt cục bộ.
+ Laser Designation Pod: Chỉ định Laser Pod.
+ Lane Departure Prevention: Chống chệch làn đường.
+ Legal Disciplinary Practice: Thực hành kỷ luật pháp lý.
+ Library Development Programme: Chương trình phát triển thư viện.
+ Liberia Destiny Party: Đảng định mệnh Liberia.
+ Location Determination Problem: Bài toán xác định vị trí.
+ Liberian Destiny Party: Đảng định mệnh Liberia.
+ Lithuanian Democratic Party: Đảng Dân chủ Litva.
+ Love & Death Productions: Sản phẩm tình yêu và cái chết.
+ League for Democracy and Peace: Liên đoàn vì Dân chủ và Hòa bình.
+ List of the People: Danh sách những người.
+ Lossiemouth Development Programme: Chương trình Phát triển Lossiemouth.
+ Lebuhraya Damansara Puchong.
+ Loan Deficiency Payment: Thanh toán thiếu hụt khoản vay.
+ Language Development Project: Dự án phát triển ngôn ngữ.
+ Low Density Plasma: Huyết tương mật độ thấp.
+ Leadership Development Programme: Chương trình phát triển lãnh đạo.
+ Local Development Plan: Kế hoạch phát triển địa phương.
+ Leadership Development Program: Chương trình phát triển lãnh đạo.
+ Local Development Policy: Chính sách phát triển địa phương.
+ Large Deviations Principle: Độ lệch lớn Nguyên tắc.
+ Local Data Processor: Bộ xử lý dữ liệu cục bộ.
+ Locally direction-preserving: Bảo toàn hướng cục bộ.
+ Livelihood Development Programme: Chương trình phát triển sinh kế.
+ Live Delivery Platform: Nền tảng giao hàng trực tiếp.
+ Loan Deficiency Payments: Thanh toán thiếu hụt khoản vay.
+ Latina Dance Project: Dự án khiêu vũ Latina.
+ Lebanese Democratic Party: Đảng Dân chủ Liban.
+ Liberated Democratic Party: Đảng Dân chủ Giải phóng.
+ Lusaka Decongestion Project: Dự án thông cống Lusaka.

Post Top Ad