CADCAM là gì? Ý nghĩa của từ cadcam - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

CADCAM là gì? Ý nghĩa của từ cadcam

CADCAM là gì ?

CADCAM là “Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CADCAM

CADCAM có nghĩa “Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính / Sản xuất có sự hỗ trợ của máy tính”. Đề cập đến việc sử dụng máy tính để hỗ trợ quá trình thiết kế và sản xuất.
Nhằm mục đích giúp tăng cường hiệu suất và chất lượng trong ngành công nghiệp.

CADCAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CADCAM là “Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing”.

Post Top Ad