COFT là gì? Ý nghĩa của từ coft - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

COFT là gì? Ý nghĩa của từ coft

COFT là gì ?

COFT là “Conduct Of Fire Trainer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COFT

COFT có nghĩa “Conduct Of Fire Trainer”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống huấn luyện quản lý bắn pháo”. Nó được sử dụng để huấn luyện sĩ quan quân đội về cách điều khiển việc bắn pháo, tên lửa, hoặc các loại vũ khí khác.

COFT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COFT là “Conduct Of Fire Trainer”.

Post Top Ad